Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011ΟΜΟΦΩΝΟ ψήφισμα για την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Στασιό κατέθεσε το οικείο Δ.Σ. Πιο αναλυτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας στη συνεδρίασή του της 23-02-2011 αφού συζήτησε το θέμα της τοποθέτησης κεραίας Κινητής Τηλεφωνίας στη θέση Αφανόραχες Στασιού, ύστερα από αίτημα του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αρμενιών αποφάσισε ομόφωνα :
1. Συμμερίζεται την αγωνία και τάσσεται αλληλέγγυο με τους πολίτες Αρμενιών και Στασιού για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία τους, η προστασία της οποίας είναι αδιαπραγμάτευτη. Γι αυτό και καταγγέλλει ενέργειες που την ακυρώνουν.
2. Θεωρεί απαράδεκτο να διαιωνίζεται μία κατάσταση και να αιωρούνται κίνδυνοι για ανεπανόρθωτες συνέπειες.
3. Καλεί τις αρμόδιες αρχές να ενεργήσουν άμεσα τα νόμιμα στην κατεύθυνση πλήρους διαφύλαξης της υγείας των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος.
4. Η Δημοτική Αρχή θα παρακολουθήσει την εξέλιξη της υπόθεσης και σε συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια Στασιού και Αρμενιών θα ενεργήσει τα δέοντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: